Afsprakenkader aanbesteding Openbaar Vervoer concessiegebied Zuid-Holland Noord 2020

Datum besluit: 24 april 2018De provincie Zuid-Holland en de regio Midden-Holland en Holland Rijnland zijn gezamenlijk gestart met de voorbereiding van de aanbesteding van het openbaar vervoer van het concessiegebied Zuid-Holland Noord. Deze partijen hebben afspraken gemaakt over hoe dit proces te doorlopen. Met dit GS (Gedeputeerde Staten) besluit zijn de afspraken vastgelegd in het afsprakenkader Openbaar Vervoer aanbesteding Zuid-Holland Noord. Voor meer informatie verwijzen wij naar de GS brief die aan PS (Provinciale Staten) is verstuurd.

Type besluit: GS-vergadering