Vaststelling ontwerpbesluit herziene Veiligheidscontour Eemhaven en Distripark Albrandswaard

Datum besluit: 24 april 2018


De provincie Zuid-Holland, de gemeente Albrandswaard en de gemeente Rotterdam hebben gebruik gemaakt van hun bevoegdheid op grond van artikel 14 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen om een herziene veiligheidscontour vast te stellen rond de Eemhaven en het Distripark Albrandswaard. De herziening betreft de locatie Abel Tasmanstraat 41 in de gemeente Albrandswaard. Met deze herziening wordt het bedrijf Ziegler Nederland B.V. binnen de grenzen van de veiligheidscontour opgenomen. Door het vaststellen van deze contour wordt de milieuruimte voor externe veiligheid voor de havenactiviteiten en logistieke activiteiten duidelijk begrensd. Bij de ligging van de contour is het uitgangspunt dat deze geen onnodige beperking betekent voor ontwikkelingen in de omgeving van de haven en in de haven zelf.Het ontwerpbesluit ligt van 7 mei 2018 tot en met 15 juni 2018 ter inzage. Belanghebbenden kunnen schriftelijk hun zienswijzen kenbaar maken.

Type besluit: GS-vergadering