Beantwoording Statenvragen 3373 CDA Bereikbaarheid Hoeksche Waard

Datum besluit: 3 april 2018


Statenleden Van der Bent en Rijken (CDA) hebben naar aanleiding van de vaststelling in juni 2017 van het gebiedsprogramma Hoeksche Waard een aantal verdiepende vragen gesteld ten aanzien van de bereikbaarheid van de Hoeksche Waard. Met dit besluit stellen Gedeputeerde Staten (GS) de beantwoording van deze vragen vast. GS zijn bekend de oplossingen van het knelpunt bij de westelijke afrit A29 Numansdorp. In samenwerking met Rijkswaterstaat, het waterschap en de gemeente wordt thans een enkelstrooksrotonde ontwikkeld. GS heeft via de media kennisgenomen van een proef met een vrachtwagen op de busbaan langs de N217 in Oud-Beijerland. Op dit moment wordt door de provincie een onderzoek uitgevoerd onder welke voorwaarden en benodigde aanpassingen medegebruik door doelgroepen van de busbaan langs de N217 mogelijk is, zonder het busverkeer te hinderen. Dit onderzoek bevindt zich in de afrondende fase. Naar verwachting zal in april het onderzoek in overleg met de regio worden afgerond. GS zijn bekend met de mogelijkheid een transferium te realiseren het zuiden van Hoeksche Waard. In 2016 is daar onderzoek naar gedaan. Geconcludeerd is toen dat de kwaliteit en het aantal parkeerplaatsen bij de halte Numansdorp A29 fors moet worden verbeterd en uitgebreid. Op dit moment is daar een carpoolplaats die in de praktijk als P+R wordt gebruikt. De geplande uitbreiding van het terrein zal in de zomervakantie van 2018 worden uitgevoerd.

Type besluit: GS-vergadering