Declaration of Nijmegen

Datum besluit: 3 april 2018


De provincie Zuid-Holland gaat zich samen met onder andere het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, provincie Gelderland en de gemeente Nijmegen inzetten voor schone lucht en kansen voor de binnenvaart op de corridor Rijn - Alpen. Op 12 april ondertekent gedeputeerde Janssen daartoe de “Declaration of Nijmegen” waarin afspraken zijn vastgelegd over gezamenlijk (praktijk-)onderzoek ter verbetering van de luchtkwaliteit op deze belangrijke transportcorridor. De provincie werkt al enige jaren aan een schonere en toekomstbestendige binnenvaart in projecten als de EGTC (is de Engelse afkorting voor Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking) Rijn-Alpencorridor en het EU-LIFE project CLean INland SHipping (CLINSH). Het Rijk ziet de ”Declaration of Nijmegen” als opmaat naar de Green Deal Binnenvaart, die naar verwachting
eind 2018 wordt gesloten met onder meer diverse provincies en gemeenten en de binnenvaartsector. Ook vormt de samenwerking die nu gestart wordt de opmaat naar de Corridorweek in november, waarvan de provincie Zuid-Holland initiatiefnemer is en waar met Europese partners concrete stappen worden gezet in de verdere ontwikkeling van diverse
kansrijke transportcorridors in Zuid-Holland.

Type besluit: GS-vergadering