Handelingskader Pacht 2018 - 2021

Datum besluit: 3 april 2018


Het Handelingskader Pacht 2018 – 2021 bevat regels voor de pachtuitgifte voor de pachtjaren 2019 tot en met 2022 voor het areaal landbouwgrond in eigendom van de Provincie Zuid-Holland. Dit Handelingskader bevat algemene regels voor inschrijving en toewijzing van de pachtuitgifte en biedt ook ruimte voor pachtuitgifte met bijzondere (natuur)voorwaarden. Jaarlijks worden de pachtprijzen door GS vastgesteld.

Type besluit: GS-vergadering