Handelingskader Pacht 2018 - 2021

Datum besluit: 3 april 2018Het Handelingskader Pacht 2018 – 2021 bevat regels voor de pachtuitgifte voor de pachtjaren 2019 tot en met 2022 voor het areaal landbouwgrond in eigendom van de Provincie Zuid-Holland. Dit Handelingskader bevat algemene regels voor inschrijving en toewijzing van de pachtuitgifte en biedt ook ruimte voor pachtuitgifte met bijzondere (natuur)voorwaarden. Jaarlijks worden de pachtprijzen door GS (Gedeputeerde Staten) vastgesteld.

Type besluit: GS-vergadering