Vaststelling Boekjaarsubsidie tot en met 30 juni 2017 - Stichting Expertisecentrum Jeugd, Samenleving en Opvoeding

Datum besluit: 3 april 2018


Provinciale Staten hebben in 2015 besloten de boekjaarrelatie per 30 juni 2017 aan Stichting Expertisecentrum Jeugd, Samenleving en Opvoeding (JSO) te beëindigen. De boekjaarsubsidie tot en met 30 juni 2017 is daarmee de laatste boekjaarsubsidie voor Stichting Expertisecentrum JSO. In het kader van onze subsidievoorwaarden heeft Stichting Expertisecentrum JSO het jaarverslag en de jaarrekening voor de periode 1 januari tot en met 30 juni 2017 ingezonden. Stichting Expertisecentrum JSO heeft de activiteiten conform het aangepaste werkplan 2017 uitgevoerd. JSO heeft in de jaarrekening een voorziening leegstaand pand opgenomen ten bedrage van €207.000,00 met middelen van de boekjaarsubsidie tot en met 30 juni 2017. Gedeputeerde Staten gaan niet akkoord met de vorming van deze voorziening vanuit de boekjaarsubsidie, omdat de voorziening bestemd is voor kosten na 30 juni 2017. De boekjaarsubsidie tot en met 30 juni 2017 is vastgesteld op het bedrag van € 2.143.000,00.

Type besluit: GS-vergadering