Verstrekken subsidie (in de vorm van een lening) aan het Warmtebedrijf Rotterdam

Datum besluit: 3 april 2018


GS hebben als aandeelhouder besloten een subsidie (in de vorm van lening) groot € 700.000 te verstrekken aan Warmtebedrijf Holding B.V. ter voorziening in de tijdelijke liquiditeitsbehoefte. Provinciale Staten worden hierover geïnformeerd.

Type besluit: GS-vergadering