Aanvraag Regiodeal Bodemdaling Groene Hart

Datum besluit: 28 augustus 2018


Gedeputeerde Staten stellen samen met de gemeenten Alphen aan den Rijn, Gouda en Woerden, de Hoogheemraadschappen van Rijnland, Schieland en de Krimpenerwaard en Stichtse Rijnlanden en de provincie Utrecht de aanvraag voor een Regiodeal Bodemdaling Groene Hart vast. Met deze aanvraag willen de partijen een deal met het Rijk sluiten om aan de slag te gaan met een intensievere aanpak van bodemdaling in het Groene Hart. De aanpak is gericht op vier speerpunten: toekomstbestendig bouwen en wonen in het veengebied, nationale kennisontwikkeling met testsites in het Groene Hart, Vernieuwend ondernemerschap voor agrarische bedrijven en bijdrage aan klimaatmaatregelen en CO2-reductie. Partijen willen dit gezamenlijk doen om van elkaars projecten te kunnen leren, om innovaties een kans te geven en daarmee een start te maken naar een transitie naar een duurzaam landgebruik met een beperktere bodemdaling.

Type besluit: GS-vergadering