Beantwoording Statenvragen 3425 (PVV) met betrekking tot Rekenkameronderzoek WBR

Datum besluit: 28 augustus 2018


De PVV heeft schriftelijke vragen gesteld over het onderzoek van de Rekenkamer van de gemeente Rotterdam bij Warmtebedrijf Holding B.V. (WBR). Gedeputeerde Staten hebben deze vragen beantwoord. In de beantwoording wordt onder meer ingegaan op de huidige informatievoorziening aan Provinciale Staten over WBR en de wijze waarop de Randstedelijke Rekenkamer ook een onderzoek zou kunnen doen bij WBR.

Type besluit: GS-vergadering