Beëindiging lidmaatschap Peri Urban Regions Europe (PURPLE)

Datum besluit: 28 augustus 2018


Het college heeft besloten om samen met de andere Randstad-provincies niet langer lid te blijven van het PURPLE (Peri Urban Regions Europe). PURPLE is een Europees netwerk dat de belangen behartigt in Brussel van peri urbane regio’s, gebieden waar stedelijke en landelijke kwaliteiten samenkomen. De redenen waarom hiertoe is besloten, zijn de zowel kwantitatief als kwalitatief beperkte resultaten en de afnemende actieve betrokkenheid bij het netwerk door de Randstad-provincies.

Type besluit: GS-vergadering