Convenant Aardgasvrije Nieuwbouw en Bestaande Bouw Holland Rijnland

Datum besluit: 28 augustus 2018


De Provincie heeft in haar Energieagenda Watt Anders de ambitie opgenomen om in 2035 een CO2-neutrale energievoorziening in de gebouwde omgeving gerealiseerd te hebben. Daarvoor moeten alle nieuwe én bestaande woningen worden voorzien van duurzame warmte en elektriciteit. In de laatste wijziging van de Visie ruimte en mobiliteit is opgenomen dat vanaf heden geen nieuwbouwwoningen meer met aardgasaansluitingen moeten worden opgeleverd, aangezien dit onnodig de opgave vergroot. Ook aan de verduurzaming van de bestaande gebouwde omgeving wordt gewerkt via verschillende pilotprojecten en de regionale energiestrategieën samen met regio’s en gemeenten. Het convenant dat Gedeputeerde Staten hebben vastgesteld, bevestigt de gezamenlijke ambitie en samenwerking teneinde het doel een aardgasvrij gebouwde omgeving te realiseren. Hierbij zijn de partners van het EnergieAkkoord Holland Rijnland en Liander betrokken.

Type besluit: GS-vergadering