Green Deal Energierijk Den Haag (ERDH)

Datum besluit: 28 augustus 2018


De Green Deal Energierijk Den Haag is een samenwerkingsverband tussen de Rijksoverheid, de gemeente Den Haag en de provincie Zuid-Holland en beheerders en eigenaren van belangrijke overheidsgebouwen. Samen richten we ons op volledige verduurzaming van het energieverbruik van 16 overheidsgebouwen in het centrumgebied van Den Haag uiterlijk 2040. De samenwerking levert een concrete bijdrage aan de ambities van de provinciale Energieagenda 'Watt Anders 2016-2020-2050' voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Alleen het elektriciteitsverbruik van deze 16 gebouwen is ruim 75 miljoen kw/h per jaar. Dat is te vergelijken met het verbruik van ca. 70.000 inwoners in Den Haag. Met de beoogde verduurzaming vermijden we de uitstoot van ca. 3,7 kton CO2.

Type besluit: GS-vergadering