Informeren Provinciale Staten over advies Advocaat-Generaal prejudiciële vragen Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Datum besluit: 28 augustus 2018In 2015 is het landelijke Programma Aanpak Stikstof (PAS) van start gegaan. Met dit programma hebben het Rijk en de provincies de handen ineen geslagen om de natuurkwaliteit te verbeteren en een systeem te ontwikkelen en hanteren waarmee natuur beter beschermd wordt en economische ontwikkelingen kunnen plaatsvinden. Natuur en economie in balans: én dat is nodig in een klein maar drukbevolkt land met veel waardevolle natuur. Vanwege het innovatieve karakter van het Programma zijn juridische vragen gesteld aan het Europese Hof hoe het zich verhoudt tot de Europese Richtlijnen en hoe deze geïnterpreteerd moeten worden. Op 25 juli 2018 heeft Advocaat-Generaal Kokott een advies gepubliceerd aan het Europese Hof over deze vraag. De PAS-partners (Rijk en provincies) wachten met belangstelling de uitspraak van het Europese Hof af.

Type besluit: GS-vergadering