Steunbrieven Regiodeals in het kader van de regio-enveloppe van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Datum besluit: 28 augustus 2018


In het kader van de regio-enveloppe van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) kunnen door partijen in Nederland zogenoemde regiodeals indienen. Deze tranche met een totaal beschikbaar budget van 200 miljoen euro vanuit het Ministerie van LNV sluit 31 augustus 2018. Diverse gemeenten en regio’s binnen de provincie Zuid-Holland hebben aangegeven een regiodeal te willen indienen. De provincie is bij deze deals inhoudelijk en vaak ook financieel betrokken. Enkele van deze gemeenten en regio's hebben gevraagd of Gedeputeerde Staten (GS) door middel van een brief steun en betrokkenheid kan uitspreken bij de door hen in te dienen regiodeal. GS hebben brieven vastgesteld aan de Drechtsteden, de gemeente Goeree-Overflakkee, de gemeente Den Haag, de gemeente Westland en de gemeente Gorinchem

Type besluit: GS-vergadering