Verlengen looptijd subsidie (in de vorm van een lening) aan Warmtebedrijf Holding B.V.

Datum besluit: 28 augustus 2018


Gedeputeerde Staten hebben in februari 2018 een subsidie (in de vorm van een lening) verstrekt aan Warmtebedrijf Holding B.V. om de periode te overbruggen waarin wordt gewerkt aan herkapitalisatie. De subsidie (in de vorm van een lening) bedraagt € 700.000 en moet worden terug betaald uiterlijk op 1 september 2018. Gedeputeerde Staten hebben nu besloten om de looptijd van de subsidie (in de vorm van een lening) te verlengen tot 30 december 2018 conform een verzoek van Warmtebedrijf Holding B.V. daartoe.

Type besluit: GS-vergadering