Wijziging subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen Zuid-Holland 2017

Datum besluit: 28 augustus 2018De provincie Zuid-Holland heeft een evaluatie laten uitvoeren naar de effectiviteit en verbeterpunten voor de subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen Zuid-Holland 2017. De belangrijkste uitkomst is dat de regeling goed aansluit bij de wensen van de ondernemers op bedrijventerreinen. Op basis van de evaluatie en gesprekken met ondernemers hebben Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland de wijzigingsregeling planvorming bedrijventerreinen Zuid-Holland 2017 op 28 augustus 2018 vastgesteld.

Vanwege de positieve evaluatie, het succes van eerdere openstellingen en de vraag die bestaat vanuit ondernemers wordt er (onder voorbehoud besluitvorming Provinciale Staten) een extra tranche van €400.000,00 geopend in het najaar van 2018.

Type besluit: GS-vergadering