Wijziging van het openstellingsbesluit SNL en SKNL 2018

Datum besluit: 28 augustus 2018


Subsidieverlening voor het beheren van natuur in Zuid-Holland vindt plaats op basis van de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2016. Het doel is om natuur en daarmee de biodiversiteit in Zuid-Holland door middel van subsidieverlening voor beheer te behouden. Om voor de periode 2018-2023 subsidie te kunnen aanvragen en verlenen, hebben Gedeputeerde Staten op 22 augustus 2017 het Openstellingsbesluit SNL en SKNL 2018 vastgesteld. Bij de beoordeling van de subsidieaanvragen is gebleken dat er in de verdeling van de subsidieplafonds een wijziging moet plaatsvinden om alle aanvragen positief te kunnen beschikken. Het totale subsidieplafond dat op 11 oktober 2017 door Provinciale Staten is vastgesteld, is hiervoor toereikend.

Type besluit: GS-vergadering