Convenant Veilig varen doe je samen! met Koninklijke BLN Schuttevaer en roeiverenigingen

Datum besluit: 11 december 2018


De provincie Zuid-Holland sluit als vaarwegbeheerder een convenant met Koninklijke BLN Schuttevaer, de Koninklijke Nederlandsche Roeibond en tien roeiverenigingen. Het doel van dit convenant is het vergroten van de veiligheid op het water voor met name roeiers als kwetsbare verkeersdeelnemers. In het convenant staan afspraken over het vergroten van de zichtbaarheid van roeiers, het geven van voorlichting en het melden van incidenten. Daarnaast moet het convenant bijdragen aan het wederzijds begrip dat past bij het gezamenlijk gebruik van de vaarwegen door binnenvaartschippers en leden van roeiverenigingen.

Type besluit: GS-vergadering