Handelingskader vervreemding gesubsidieerde grond

Datum besluit: 11 december 2018


De provincie Zuid-Holland werkt aan de instandhouding van biodiversiteit door realisatie van het Natuur Netwerk Nederland (NNN). Daartoe verleent de provincie subsidies aan terreinbeheerders en particulieren om grond veilig te stellen voor natuur. In sommige gevallen is het handig om natuurgrond te ruilen, zodat de grond voor de betrokken beheerders op de juiste plek ligt en ook goed en efficiënt te beheren is. Bestaande subsidieregelgeving maakt het voor de beheerders echter lastig om grond te ruilen, waardoor de door de provincie gewenste versnelling van de realisatie van het NNN belemmerd wordt. Daarom heeft de provincie een zogeheten Handelingskader vervreemding gesubsidieerde grond vastgesteld, waarmee beheerders zonder zware administratieve lasten kunnen ruilen. Het Handelingskader voorziet in een zorgvuldige procedure en zorgt ervoor dat de natuurdoelen gewaarborgd blijven.

Type besluit: GS-vergadering