Informeren Statenleden samenwerkingsagenda Rotterdam The Hague Airport

Datum besluit: 11 december 2018


Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten namens de Bestuurlijke Regiegroep Rotterdam The Hague Airport (BRR) met een brief over de conclusies van actuele onderzoeken en nagestreefde doelen met betrekking tot Rotterdam The Hague Airport. De conclusies zijn een vervolg op het in 2017 uitgebrachte advies aan de toenmalige staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. In de brief wordt ingegaan op van de stand van zaken van de Samenwerkingsagenda van de BRR voor Rotterdam The Hague Airport, het haalbaarheidsonderzoek naar verplaatsing van het maatschappelijk helikopterverkeer. Daarnaast geeft de BRR informatie over het meten versus het berekenen van geluid. Ook gaat de brief in op relevante ontwikkelingen als de (veranderende) maatschappelijke context en het effect van uitstel van het luchthavenbesluit door de minister. Op 16 januari 2019 is bespreking voorzien in de Statencommissie Verkeer en Milieu van Provinciale Staten.

Bijlage 10 (strategische notitie Rotterdam The Hague Innovation Airport) wordt op vrijdag 21 december 2018 nagezonden aan Provinciale Staten. Op deze datum informeren de gemeente Rotterdam en de luchthaven hun regiobestuurders voor het eerst over de inhoud van deze strategische notitie.

Type besluit: GS-vergadering