Rapportage Slimmer en Sterker Bestuur in Zuid-Holland 2018

Datum besluit: 11 december 2018


Een sterk en kwalitatief hoogstaand openbaar bestuur in de provincie Zuid-Holland, dat is de missie van Gedeputeerde Staten. Sterke gemeenten vormen namelijk een sterke provincie. De uitgangspunten van het college voor de invulling van de verantwoordelijkheid op de kwaliteit van het lokaal bestuur zijn in 2015 uitgewerkt in de notitie Slimmer en Sterker Bestuur. Sindsdien zijn de uitgangspunten, ambities en acties aangescherpt en uitgebreid. Ieder jaar rapporteren Gedeputeerde Staten hierover aan Provinciale Staten. De door Gedeputeerde Staten vastgestelde rapportage Slimmer en Sterker Bestuur 2018 beschrijft de uitgangspunten, uitkomsten van onderzoeken en de ontwikkelingen in de regio’s. Ook biedt het een vooruitblik naar het komende jaar.

Type besluit: GS-vergadering