Aangaan bewaarovereenkomst met Warmteparticipatiefonds Zuid-Holland B.V.

Datum besluit: 18 december 2018


De provincie neemt de overtollige liquide middelen van Warmteparticipatiefonds Zuid-Holland B.V. tijdelijk in bewaring totdat Warmteparticipatiefonds Zuid-Holland B.V. de middelen kan inzetten voor investeringen conform de Investeringsstrategie Warmteparticipatiefonds Zuid-Holland.

Type besluit: GS-vergadering