Concept Strategische Agenda Kust

Datum besluit: 18 december 2018


Gedeputeerde Staten hebben, op verzoek van de Provinciale Staten, een Concept Strategische Agenda Kust opgesteld. Deze Agenda benoemt de ambitie en inzet van de Provincie bij (ruimtelijke) opgaven en ontwikkelingen in het Zuid-Hollandse kustgebied. Het gaat daarbij onder andere om het goed inpassen van woningbouw, de effecten van nieuwe vormen van wind- en zonne-energie op het landschap en de lange termijn veiligheid. Met dit besluit bieden Gedeputeerde Staten de Concept Strategische Agenda Kust ter consultatie aan aan de Provinciale Staten en de extern betrokken partijen.

Type besluit: GS-vergadering