Financiële bijdrage provincie Zuid-Holland aan Zuidwestelijke Delta 2018-2025

Datum besluit: 18 december 2018


De provincie Zuid-Holland is per 1 januari 2018 uitgetreden uit het Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta. Gelijktijdig is de provincie Zuid-Holland ook uit alle andere schappen getreden met als doel een meer strategische positie in te nemen op het vlak van recreatiebeheer. Met dit besluit stemmen Gedeputeerde Staten in met het verzoek van het Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta om de reeds eerder toegezegde bijdrage van de provincie Zuid-Holland via een eenmalige afkoop van € 2.205.248,- beschikbaar te stellen, en daarmee af te wijken van de eerder gesloten uittredingsovereenkomst van 9 december 2016 tussen deze beide partijen.

Type besluit: GS-vergadering