Gecombineerd behandelvoorstel moties 844 en 851 onderzoek naar bijen dodende insecticiden en toename bijenstand Groene Cirkels

Datum besluit: 18 december 2018Bij de behandeling van de begroting 2019 op woensdag 14 november 2018 zijn twee moties aangenomen die betrekking hebben op (wilde) bijen en andere insecten. Het college is verzocht onderzoek te doen naar het gebruik van insecticiden in de provincie Zuid-Holland, die mogelijk een negatief effect hebben op de sterfte van bestuivers en het college wordt aangemoedigd daarnaast – op basis van de positieve resultaten van het Groene Cirkel Bijenlandschap – meer projecten te ondersteunen die de (wilde) bijenstand verbeteren.

Op basis van onderzoek in 2018 gehouden naar het gebruik van insecticiden en de positieve in de groene Cirkel Bijenlandschap zal de Provincie Zuid Holland de werkwijze van het groene cirkel bijenlandschap uitrollen over de gehele provincie. De Omgevingsdienst West Holland krijgt hierbij een coördinerende rol. Daarnaast wil de provincie Zuid-Holland met alle partners afspraken maken over het minimaliseren van het gebruik voor de (wilde) bijen schadelijke insecticiden.

Type besluit: GS-vergadering