Herbenoeming mevrouw Korff, lid Adviescommissie Schade Grondwater

Datum besluit: 18 december 2018


Gedeputeerde Staten hebben besloten mevrouw dr.ir. M. Korff te herbenoemen voor de Adviescommissie Schade Grondwater. Deze commissie is in 2010 ingesteld door alle 12 provincies en adviseert over schade die ontstaat bij drinkwaterwinningen en andere grondwateronttrekkingen.

Type besluit: GS-vergadering