Incidentele subsidie 2018-2019 aan gemeente Goeree-Overflakkee voor Verwijdering bebouwing vestingvoet Fort Prins Frederik

Datum besluit: 18 december 2018Fort Prins Frederik te Ooltgensplaat is één van de acht kansrijke onderwerpen van de Erfgoedlijn Goeree-Overflakkee. De ambitie is het fort uit 1811 weer in oude luister te herstellen en een eigentijdse nieuwe recreatieve bestemming te geven. Het fort participeert in het Waterpoort-project en is onderdeel van de fortenstructuur waaronder ook fort Buitensluis in de Hoeksche Waard valt. Fort Prins Frederik zet daarmee de liniegeschiedenis van de streek op de kaart. Voor een goede beleving  van het fort en het zicht op het Volkerak is de provinciale ambitie dat de vestingvoet aan de oostkant van het fort vrij wordt gemaakt van recreatieve bebouwing. De provincie verleend hiervoor aan de gemeente Goeree- Overflakkee een incidentele subsidie 2018-2019 van maximaal € 175.000,00.

Type besluit: GS-vergadering