Perspectief Toerisme Zuid-Holland 2030

Datum besluit: 18 december 2018


Met het perspectief Toerisme Zuid-Holland 2030 worden de kansen en uitdagingen voor toerisme in Zuid-Holland verkend. Vanwege de enorme groeimarkt liggen er kansen voor bijvoorbeeld extra werkgelegenheid en het instandhouden en ontwikkelen van voorzieningen, waar niet alleen bezoekers maar ook de inwoners van Zuid-Holland van kunnen profiteren. Het stijgend aantal bezoekers stelt ook uitdagingen aan vervoer en de bezoekdruk voor specifieke bestemmingen. Met het perspectief worden richtingen verkend voor het beter reguleren van bezoekersstromen en het stimuleren van duurzaam toerisme.

Type besluit: GS-vergadering