Statenvragen 3460 PVV Staak provinciale handhaving absurde taakstellingen Zuid-Hollandse gemeenten huisvesting vergunninghouders

Datum besluit: 18 december 2018


Naar aanleiding van Statenvragen van de heren J.H. de Vree en J. Mooiman (beide PVV) geven GS aan dat:

  • de bevoegdheid om te bepalen welke woningzoekenden voorrang krijgen bij het verkrijgen van een huisvestingsvergunning bij de gemeenteraad ligt, maar dat GS de gemeenteraad wel adviseren om in de huisvestingsverordening op te nemen dat vergunninghouders voorrang krijgen.
  • de wettelijke provinciale taak om toezicht te houden op de gemeentelijke taak om voldoende vergunninghouders te huisvesten, uit blijven voeren.
  • de terugkeer van vreemdelingen van wie de verblijfsvergunning is afgewezen, is ingetrokken of van mensen die illegaal in Nederland verblijven, een domein van het rijk is waar de provincie niet over gaat.
Type besluit: GS-vergadering