Statutenwijziging raad van commissarissen Omroep west

Datum besluit: 18 december 2018


De Raad van Commissarissen van de Stichting Regionale Omroep West (Omroep West) heeft het voornemen om de statuten van de omroep te wijzigen. De huidige statuten stammen nog uit de tijd dat er sprake was van een subsidierelatie tussen de provincie en Omroep West. Financiering is niet langer aan de orde, waarmee er geen formele relatie meer bestaat tussen de provincie en Omroep West. Daarom heeft Omroep West het voornemen om de artikelen waarin de oude situatie staat beschreven zodanig te wijzigen dat duidelijk wordt dat de provincie geen statutaire positie meer heeft ten aanzien van Omroep West. Tevens wil Omroep West met de nieuwe statuten de Raad van Commissarissen wijzigen in een Raad van Toezicht. Gedeputeerde Staten hebben goedkeuring verleend aan Omroep West om de statuten te wijzigen en de Raad van Commissarissen te wijzigen in een Raad van Toezicht.

Type besluit: GS-vergadering