Aanbieding onderzoeken over relatie bestuur en economie en over ruimtelijke samenhang regio Gorinchem

Datum besluit: 3 december 2018In het programma Slimmer en Sterker Bestuur is een vijftal uitgangspunten benoemd. Eén daarvan is fact-based werken. Dit houdt in dat de provincie, als het gaat over de bestuurlijke inrichting en de kwaliteit van het openbaar bestuur, zich niet alleen baseert op maatschappelijke opgaven en inhoudelijke vraagstukken, maar ook op feitelijke inzichten en empirische gegevens. Vanuit dit uitgangspunt zijn recent twee onderzoeken uitgevoerd. Het eerste onderzoek betreft een onderzoek van Van Oort, van Raan en Tordoir over de relatie van bestuurlijke netwerken en ruimtelijke-economische ontwikkeling in Zuid-Holland. Het tweede onderzoek van Tordoir betreft een analyse van de ruimtelijke samenhang in de regio Gorinchem. Beide rapporten worden aangeboden aan Provinciale Staten en gepubliceerd op de provinciale website.

Type besluit: GS-vergadering