Beantwoording Statenvragen 3455 van GroenLinks over Gebrek netcapaciteit bedreigt energietransitie

Datum besluit: 3 december 2018


Beantwoording Statenvragen GroenLinks over capaciteitsproblemen elektriciteitsnetwerk omgeving Boskoop. In de regio Boskoop/Alphen aan den Rijn kan het elektriciteitsnetwerk de snelle toename van zonneparken niet aan. Netbeheerders Liander en Stedin zijn met de Gemeente Alphen aan den Rijn in gesprek over mogelijke oplossingen. GroenLinks heeft vragen gesteld over de netwerkproblemen, de mogelijke oplossingsrichting en de rol van de Provincie hierbij. In de beantwoording van de vragen wordt hier verder op in gegaan.

Type besluit: GS-vergadering