Beslissing op bezwaar SITA Recycling Services West B.V. van 2 november 2017 tegen het besluit van 26 september 2017 tot invordering verbeurde dwangsom

Datum besluit: 3 december 2018


Gedeputeerde Staten hebben de bezwaren van SITA Recycling Services West B.V. tegen de invordering van een verbeurde dwangsom ongegrond verklaard. Dit is overeenkomstig het advies van de onafhankelijke bezwarencommissie. Op 23 augustus 2017 zijn meerdere meldingen van geuroverlast binnengekomen bij de DCMR Omgevingsdienst Rijnmond. Toezichthouders hebben onderzoek gedaan naar de oorzaak. De conclusie was dat de geuroverlast afkomstig was van SITA. Vervolgens is besloten tot invordering van een eerder opgelegde last onder dwangsom, bedoeld om het bedrijf maatregelen te laten nemen om geuroverlast in de toekomst te voorkomen. Het bedrijf heeft bezwaar gemaakt tegen de invordering. De bezwarencommissie adviseerde de bezwaren ongegrond te verklaren en het bestreden besluit te handhaven. Gedeputeerde Staten hebben dit advies gevolgd.

Type besluit: GS-vergadering