Technische wijziging Subsidieregeling Natuur- en landschapsbeheer Zuid-Holland 2016 (december 2018)

Datum besluit: 3 december 2018


Op 22 april 2015 is de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2016 in werking getreden. Door middel van deze subsidieregeling kunnen subsidies verleend worden voor (agrarisch) natuurbeheer. Deze regeling is een interprovinciaal vastgesteld model, waardoor de inhoud in de basis voor alle provincies gelijkluidend is. Wijzigingen in dit model worden interprovinciaal voorbereid en worden per provincie vastgesteld door Gedeputeerde Staten. Op 3 december 2018 hebben Gedeputeerde Staten een technische wijziging in de subsidieregeling vastgesteld met als doel de juiste, huidige terminologie in de regeling te gebruiken en enkele verschrijvingen te verbeteren.

Type besluit: GS-vergadering