Beantwoording Statenvragen 3365 D66 - Fietsbrug Westergouwe-Sluiseiland

Datum besluit: 13 februari 2018


Gedeputeerde Staten hebben de beantwoording van de Statenvragen nummer 3365 van D66 met betrekking tot Fietsbrug Westergouwe-Sluiseiland vastgesteld. Het gaat daarbij onder meer om de vraag wanneer deze nieuwe fietsverbinding kan worden opengesteld. Gedeputeerde Staten geven aan dat de vervanging van het huidige langsliggende fietspad door de nieuwe fietsverbinding in oktober 2018 kan worden afgerond.

Type besluit: GS-vergadering