Behandelvoorstel motie 745 Energiecampus

Datum besluit: 13 februari 2018Provinciale Staten hebben een motie aangenomen waarop Gedeputeerde Staten nu per brief reageren. Gedeputeerde Staten sturen al enkele jaren op de intensivering van de Zuid-Hollandse kennisontwikkeling. Dit middels het stimuleren van de ontwikkeling van een fysieke Energiecampus ten behoeve van versterking en versnelling van de (Zuid-Hollandse)energietransitie. In de behandelbrief aan Provinciale Staten worden zeven concrete acties verder beschreven, waarin onderzoek, opleiding en experimenteren centraal staan.

Type besluit: GS-vergadering