POP3 openstellingsbesluit LEADER maart 2018 en wijziging openstellingsbesluit jonge landbouwers 2018

Datum besluit: 13 februari 2018


De provincie Zuid-Holland stelt POP-3 LEADER subsidies beschikbaar. Voor het LEADER gebied Holland Rijnland is er € 300.000 beschikbaar. Voor het LEADER gebied Polders met Waarden is er € 1.320.000 beschikbaar. Aanvragen kunnen worden ingediend van 5 maart 2018 tot 17:00 op 25 april 2018.
De provincie Zuid-Holland stelt vanwege het grote aantal ingediende aanvragen voor POP-3 subsidie voor jonge landbouwers € 320.000 extra aan POP-3 subsidie beschikbaar.

Type besluit: GS-vergadering