Procesvoorstel voor nieuwe woningmarktafspraken van het Samenwerkingsverband Wonen Regio Rotterdam

Datum besluit: 13 februari 2018


De provincie stemt in met het procesvoorstel van de regio Rotterdam om tot een passend aanbod voor de doelgroepen voor sociale woningen te komen die voldoende zijn gespreid in de regio. Hiermee komt de regio tegemoet aan hetgeen de provincie aan de regio heeft gevraagd bij de beoordeling van de regionale woonvisie. De regio is daarmee op weg naar nieuwe woningmarktafspraken, wat perspectief biedt op volledige aanvaarding van de regionale woonvisie.

Type besluit: GS-vergadering