Vaststellen antwoorden op statenvragen PVV gasboringen Zuid-Holland

Datum besluit: 13 februari 2018


Gedeputeerde Staten hebben de antwoorden op de schriftelijke vragen van de PVV over gasboringen in Zuid-Holland vastgesteld. Gedeputeerde Staten geven in de antwoorden aan dat bij de bespreking van het behandelvoorstel voor motie 730 over gaswinning bewoond gebied in de commissie Ruimte en Leefomgeving op 17 januari 2018 is geconcludeerd dat er geen verdere actie nodig is.

Type besluit: GS-vergadering