Aanpak amendement 578 verlaging OV-tarieven

Datum besluit: 20 februari 2018


Op 8 november 2017 is Statenbreed Amendement 578 aangenomen. Op grond van dit Amendement is zowel in 2018 als in 2019 € 3,5 miljoen gereserveerd voor verlaging van de OV-tarieven naar minimaal het prijspeil van 2015. Gedeputeerde Staten hanteren de volgende aanpak van het amendement. Gedeputeerde Staten consulteren de vervoerders over de kosten van een verlaging van het kilometer tarief. Provinciale Staten worden op korte termijn nader geïnformeerd over de bevindingen. Gedeputeerde Staten vragen de vervoerders daarnaast met ideeën te komen op welke wijze eventueel resterende middelen het meest zinvol zijn te besteden in relatie tot de OV-tarieven.

Type besluit: GS-vergadering