Beantwoording statenvragen nummer 3362 m.b.t. pulskor en gevolgen voor visserij sector in Zuid-Holland

Datum besluit: 20 februari 2018


Gedeputeerde Staten hebben de beantwoording van statenvragen 3362 (CDA, SGP & CU) met betrekking tot pulskor en gevolgen voor visserij sector in Zuid-Holland vastgesteld. In de beantwoording wordt ingegaan op de inzet van de provincie naar aanleiding van de stemming in het Europees parlement tegen pulsvisserij.

Type besluit: GS-vergadering