Beantwoording brief van bewonerscomité LindtWind Zwijndrecht die gericht was aan de Statenleden van PS van 5 december 2017

Datum besluit: 20 februari 2018


Bewonerscomité LindtWind Zwijndrecht heeft Provinciale Staten van Zuid-Holland vragen gesteld over de voorgenomen bouw van een windturbine op Krabbegors in Dordrecht en de rol hierbij van het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard, HVC en Gemeente Dordrecht. De initiatiefnemer (HVC) heeft voor de bouw van de windturbine een aanvraag omgevingsvergunning ingediend bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. De procedure voor deze vergunningaanvraag loopt nog en Bewonerscomité LindtWind heeft op deze aanvraag zienswijzen ingediend. De vragen aan Provinciale Staten zijn dezelfde vragen die zijn gesteld bij de zienswijzen. Gedeputeerde Staten hebben nog geen besluit genomen op de vergunningaanvraag, omdat de beantwoording van de zienswijzen nog niet gereed is. Daarom is het nog niet bekend of de zienswijzen leiden tot wijziging van de vergunning. Gedeputeerde Staten besluiten hierover medio maart 2018. Hierdoor kunnen Gedeputeerde Staten nu nog geen
antwoord geven op de vragen van Bewonerscomité LindtWind.

Type besluit: GS-vergadering