Beantwoording statenvragen nummer 3363 PVV over schenkingen GS

Datum besluit: 20 februari 2018Gedeputeerde Staten beantwoorden vragen van de PVV-fractie over aan Gedeputeerde Staten verstrekte schenkingen. Gedeputeerde Staten benadrukken dat zij ontvangen geschenken met een waarde van 50 euro of meer publiceren in het declaratieregister. Gedeputeerde Staten geven aan zelden dergelijke geschenken te ontvangen en geven aan de in 2017 bedoelde ontvangen geschenken te publiceren bij de 4e kwartaalrapportage 2017, die gepland is voor maart 2018.

Type besluit: GS-vergadering