Green Deal Marktordening Warmtetransportnetten

Datum besluit: 20 februari 2018


De urgentie voor de aanleg van een warmtetransportnet in Zuid-Holland is hoog. Gezien het akkoord van Parijs en het Regeerakkoord 2Ol7-2021 moet de CO2-uitstoot in Nederland sterk verminderen. De aardbevingen in Groningen maken het noodzakelijk om het gebruik van Groninger gas te verminderen. Warmtetransportnetten zijn een goed alternatief voor aardgas om de warmtevraag te verduurzamen. Samen met de partners van de Warmtealliantie werken we aan kennisontwikkeling over de marktordening van warmtetransportnetten. Zowel in het algemeen als voor de Warmterotonde meer specifiek. Hiermee versnellen we de aanleg van het warmtetransportnet en nemen we obstakels hier en in de rest van het land weg. De provincie Zuid-Holland participeert, door middel van personele inzet,naast de ministeries van EconomischeZaken en Klimaat, lnfrastructuur en Waterstaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, de Gasunie, het Havenbedrijf Rotterdam, het Warmtebedrijf Rotterdam en Eneco, actief in het uitvoeren van de Green Deal Marktordening Warmtetransportnetten.

Type besluit: GS-vergadering