Incidentele subsidieverlening Energie Transitie Partners BV - Innovatiecluster Warmte Westland - Oostland

Datum besluit: 20 februari 2018


De provincie verleent een subsidie van in totaal € 300.000,00 voor drie jaar (2017-2019) aan Energie Transitie Partners (ETP) te Naaldwijk. ETP is opgericht op initiatief van de provincie, de gemeente Westland en de energiebedrijven Westland Infra en HVC om de verduurzaming van de energievoorziening in het glastuinbouwgebied Greenport West-Holland te versnellen o.a. door benutten van aardwarmte. Deze vier partijen hebben afgesproken allemaal een gelijke bijdrage te leveren om ETP zijn doelstellingen te kunnen laten halen. De verleende subsidie is het deel van de provincie voor deze afspraak. Het werk van ETP en de verleende subsidie sluiten volledig aan op de ambities van de provincie om de energietransitie in de glastuinbouw en gebouwde omgeving voortvarend vorm te geven zoals dit is vastgelegd in de Energieagenda Watt Anders. De urgentie om het aardgasverbruik snel te verminderen is de laatste tijd alleen maar toegenomen en de activiteiten van ETP dragen daar in belangrijke mate aan bij.

Type besluit: GS-vergadering