Mandaat sluiten mantelovereenkomst met verzekeringsproduct ANW-hiaat

Datum besluit: 20 februari 2018


De afschaffing van de ANW-compensatie zoals vastgesteld door sociale partners in de Pensioenkamer blijkt voor veel ABP-deelnemers als een groot probleem te worden ervaren. In het meest ongunstige geval zou dit een gemis aan inkomen kunnen betekenen van maximaal (ongeveer) 540 euro per maand (netto) totdat de overgebleven partner de AOW leeftijd zal bereiken. In de pensioenkamer is afgesproken dat het aan de sectoren zelf is om af te spreken of er een product wordt aangeboden waar medewerkers in die sector gebruik van kunnen maken en zo ja welk product. Het IPO bestuur heeft gesproken over dit thema en besloten dat we als werkgever de medewerkers willen faciliteren met een contract waar men individueel gebruik van kan maken. Dat wil zeggen via een mantelovereenkomst voor de provincies, alsmede Unie van Waterschappen en Vereniging Nederlandse gemeenten, af te sluiten door het IPO. Voordeel hiervan is dat de premie goedkoper is (massa) dan bij een individuele gang naar een verzekeraar en dat men bij een mantelovereenkomst minder streng is bij de acceptatie van de deelnemers. Het Verbond van Sectorwerkgevers Overheid heeft een marktverkenning laten uitvoeren door Montae naar passende producten. Hieruit is één aanbieder geschikt bevonden, teweten: ElipsLife.

Type besluit: GS-vergadering