Statenvragen 3364 PvdA en SP - Fosfaat fraude melkveehouderij

Datum besluit: 20 februari 2018


Gedeputeerde Staten hebben hun antwoorden op Statenvragen 3364 van de SP en van de PvdA “Fosfaat fraude in de melkveehouderij” vastgesteld. Hierin spreken ze hun steun uit voor de voortvarende aanpak van de Minister van LNV.

Type besluit: GS-vergadering