Statenvragen 3366 VVD - Stop op de geitenhouderij - onterecht?

Datum besluit: 20 februari 2018


Gedeputeerde Staten hebben hun antwoorden op Statenvragen 3366 van de VVD “Stop op de geitenhouderij – onterecht?” vastgesteld, waarin zij aangeven de lijn van het Nederlandse VGO onderzoek te volgen en de conclusies van het vervolgonderzoek in opdracht van het rijk af te wachten voordat zij Provinciale Staten voorstellen doen omtrent het al dan niet voortzetten van de stop op de geitenhouderij. Gedeputeerde Staten zullen Provinciale Staten op gezette tijden over dit vervolgonderzoek informeren.

Type besluit: GS-vergadering