Subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen 2017 Openstellingsbesluit 2018

Datum besluit: 20 februari 2018


Gedeputeerde staten van Zuid-Holland hebben de ‘Subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen Zuid-Holland 2017’ op 30 mei 2017 vastgesteld. Op basis van deze regeling zijn in 2017 ongeveer 70 subsidies verstrekt. Dit openstellingsbesluit regelt dat subsidies voor deze regeling ook in 2018 kunnen worden aangevraagd, en wel in de periode van 15 maart 2018 tot en met 30 juni 2018.

Type besluit: GS-vergadering