Samenwerkingsovereenkomst en uitvoeringsovereenkomst Tjalmaweg aangegaan met de gemeente Katwijk

Datum besluit: 20 februari 2018Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland gaan een Samenwerkingsovereenkomst en een Uitvoeringsovereenkomst aan met de gemeente Katwijk voor het project N206 Ir. G. Tjalmaweg. Dit project maakt deel uit van het programma RijnlandRoute en is het tweede project binnen dit programma dat wordt gerealiseerd. De Ir. G. Tjalmaweg wordt aangelegd om de huidige oostwestverbinding in het gebied (N206) te ontlasten. Tussen het knooppunt Leiden-West en de N441 wordt de N206 verbreed van 2 x 1 naar 2 x 2 rijstroken. Voor de ontsluiting van denieuwbouwlocatie Valkenburg en bestaand Valkenburg worden twee (ongelijkvloerse) verbindingen aangelegd. Met de aanleg van de RijnlandRoute wil de provincie de bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio Holland-Rijnland (tussen de Amsterdamse regio en de Haagse enRotterdamse regio’s) verbeteren. Meer informatie: www.rijnlandroute.nl

Type besluit: GS-vergadering